Yksikönjohtakurssin koulutusjakso ohitse! Mitä opin?

Yksikönjohtakurssin koulutusjakso päättyi viikko sitten. Ensimmäisten päivien jälkeen kouluttamisen opiskelua jatkettiin 3. päivänä 20 minuutin rastikoulutuksen tiimoilta. Päivän päätteeksi kävimme jälleen läpi kuinka harjoittelu oli sujunut. Seuraavaksi vuorossa olikin jo oman aseman viikkoharjoituksen suunnittelu ja toteutus. Koulutusjakson viimeinen päivä menikin viikkoharjoitusten purkamisessa. Omat oppini viikkoharjoituksesta löytyy täältä.

Mitä Yksikönjohtakurssin kouluttamisen jaksosta sitten tarttui päähän?

Yksikönjohtajakurssin koulutusjakso oli allekirjoittaneelle hyvin antoisa. Odotin sitä itseasiassa jopa hieman, koska kouluttamista ei voi liikaa harjoitella. Itselläni ei myöskään ole kokemusta ison porukan kanssa yhtäaikaisesta esiintymisharjoittelusta.

Koska itselläni oli jo hieman esiintymisestä ja kouluttamiseta kokemusta, pääsin asettamaan omat oppimistavoitteeni aika korkealle. Tavoitteeni olivat:
1. Syvennän tietotaitoja
2. Opin rohkeutta kouluttaa kokeneita konnia
3. Opin tekemään innostavia palokunnan koulutuksia

Korkealla asetetuilla tavoitteilla tarkoitan sitä, että eihän oikeasti yhdellä kokonaisella viikkoharjoituksella ja muutamalla kymmenen minuutin esityksellä voida puhua vielä kokemuksesta tai, että tietotaidot olisivat syventyneet. Koulutusjakso lähinnä potkaisi lumipallon liikkeelle tavoitteiden suhteen.

Tietotaitojen syventämiseen harjoitukset olivat hyviä, koska ne pakottivat etsimään tietoa. Jos haluan kouluttaa jatkossa hyvin, täytyy vain valita aihe ja alkaa opiskella sitä. Kuulostaa yksinkertaiselta niin kuin se onkin, mutta tässä jatkuvien arjen ja työkiireiden keskellä ei missään nimessä helppo homma ”ottaa vain aikaa” palokunnan tietojen opiskelulle. Olen siis oppinut tämän tavoitteen edistämiseksi sen, että opiskelen asiaa paljon itse ja kouluttamalla sitä muille opin aiheesta myös itse lisää. Tarvitsen selkeän tehtävän opiskelua varten, eli pyydän minulle lisättävän viikkoharjoitusten pitämisvuoroja.

Rohkeuden saaminen kokeneiden konnien kouluttamiseen oli hankalin tavoite alkuun. Pelkoa kouluttaa lievensi tosi paljon harjoituskoulutuksien veto porukan kesken sekä näyttönä tehty viikkoharjoitus. Pelko on ehkä tässä yhteydessä huono sana, mutta se mikä kokeneiden ammattilaisten kanssa teetättää tuskaa on ajatus siitä, että ”tuhlaan heidän aikaansa”. Opin jakson aikana, että asioiden päivittäminen tuomalla jotain uutta tietoa tai näkökulmaa aiheeseen, toimii sekä kokoneille konnille, että kokemattomillekin.

Nyt ei oikeastaan enää ole rohkeuden puutetta alkaa kouluttamaan, vaan lähinnä realismia omista taidoista, että tietotaitoja ei vielä ole liikaa ja jokaisesta aiheestakaan ei saa aina uutta tietoa. Täytyy nyt alkuun kehittää omia taitoja lisää ja pyrkiä tuomaan harjoituksiin uutta näkökulmaa. Eli en koulutakaan itse pelkkää aihetta vaan tuonkin uudenlaisia menetelmiä ja tapoja harjoitella sekä oppia. Esimerkiksi suunnittelen ensiapuharjoitukseen ”keikkoja” tai rastikoulutuksiin ”tilanteenmukaisuutta”.

Innostavuuden keinoja tuossa jo vähän sivusinkin, mutta innostavuuden lisäämistä voin edistää pienillä asioilla. Se vaatii vain hieman mielikuvista ja pohdintaa eikä aina mitään isotöistä suunnittelua. Toisaalta joskus on vaikea ideoita, kun ei ole kokemusta, mutta kokemusta karttuu koko ajan lisää. Keikkamaisuuttahan voi lisätä jo sillä, että lähetän tehtävän oikeasti tekstiviestillä. Eli innostavuuden lisäämiseksi paras tapa on vain ottaa itseä niskasta kiinni ja ottaa aikaa hieman asioiden ideoinnille. Tässä kulttuurissa kun saa kokeillakin ja epäonnistua.

Koulutusjakson harjoitusten lisäksi käyty teoria oli hyvin valittua. Osa armeijan johtajakoulutuksessa käytyjä asioita, mutta hienostu unohdettu . Itselle vaiheistaminen (opetus-, suoritus- ja tavoitevaihe) oli paras kiteytys, jota olen soveltanut myös siviilityön puolella, kun koulutin myyntitaitoja alkaville yrittäjille. Yleensä nimittäin aina aloitin tavoitevaiheesta ja mietin, kun ei tuloksia tule. Nyt kun marssijärjestys olikin toisin päin, syntyi myös tuloksia heti alussa. Olen yksikönjohtakurssin koulutusjakson aikana oppinut miettimään kouluttamista eri vaiheiden kautta sekä purkamaan koulutettavia asioita vaiheiksi.

Koulutusjakso antoi myös minulle johtamisen osaltakin paljon. Porukan valinta kurssin vanhimmaksi ja tietoisuus omista lähtötaidoista laittoi kyllä oikeastikin pohtimaan esimerkin merkitystä johtajana. Itse halusin antaa muille kurssilaisille kuvan, että vaikka kokemusta kouluttamisesta ja esiintymisestä löytyy, pistän jokaiseen harjoitukseen parhaimpani peliin. Tämä palautteen perusteella näkyi.

Tiesin, että kun johtajaan luotetaan, hänen täytyy olla luottamuksen arvoinen. Ajattelin, että tämän jengin luottamuksen saa, kun tekee itse parhaansa hyvällä asenteella ja kannustaa muita. Opin, että näkemykseni tämän jengin suhteen asiasta oli oikea sekä se, että osasin viedä näkemykseni käytäntöön onnistuneesti.

Jari Junkkari, Kaipe, 226, Vanhempi sammutusmies

Yksikönjohtajakurssi – 2. päivä

Viikonloppuna jatkui Pelastuslaitoksen yksikönjohtajakurssi. Kurssin alkupuoliskolla keskitytään kouluttamiseen ja sen harjoitteluun. Tavoitteena koulutusjaksolla on, että jokainen oppii pelastuslaitoksen tavan kouluttaa teoriaa- ja käytäntöä. Kertojen aikana on harjoitella näitä taitoja käytännössä.

Toinen koulutuspäivä koostui harjoitusoppituntien pitämisestä, joiden aiheet meille oli ennalta annettu. Aikaa oli 10 minuuttia ja tavoitteena oli harjoitella esiintymistä. Palautteissa ei niinkään puututtu asiavirheisiin ja yleiseen esiintymiseen.

Porukalla oli hyvä tekemisen meininki ja jokainen pisti parastaan. Toiset olivat yleisön edessä ensimmäistä kertaa ja toisilla PowerPoint oli vieras väline. Kaikesta huokui sellainen tosissaan oleminen ja parhaansa yrittäminen. Oma esitykseni moottorikelkasta meni hyvin, sillä kokemusta esiintymisestä kuitenkin on. Yritin panostaa asiasisältöön ja huumoriin. Palautteiden mukaan siinä onnistuinkin.

Käytännön kouluttamisen teoriaa

Päivän loppupuoli käytettiin käytännön kouluttamisen teoriaan, joka koostuu kolmesta osa-alueesta:

Opetusvaihe (ohjatusti vaiheittain)

Suoritusvaihe (vaiheittain ja kokonaisuorituksena)

Tavoitevaihe (sovellettua)

Kouluttamisessa on tärkeää, että liian nopeasti ei mennä aina uuteen vaiheeseen. Jos esimerkiksi soveltamisvaiheessa huomataan paljon virheitä, palataan suoritusvaiheeseen. Tavoitteena on synnyttää rutiinia asioihin, jotta tehtävillä asiat sujuvat ripeästi ja turvallisesti.

Pelastuslaitoksella saa ja täytyy epäonnistua. Virheisiin puuttumisen tavoite on varmistaa turvallinen ja tehokas toiminta tulevaisuudessa.

Muutamia yksittäisiä ajatuksia ja huomioita kouluttajalle

Aseta harjoituksen tavoitteet koulutettaville ja itselle kouluttajana.

Harjoitussuunnitelma (Harsu) pitää aina tehdä.

Jos olet nopea, autat kaveria sillä olemme yhtä hyviä kuin ryhmämme heikoin lenkki.

Seuraavan kerran etätehtävänä on valmistautua 20 minuutin käytännön rastin pitämiseen. Omana aiheenani on paineilmalaitteen kasvo-osan huolto.

Yksikönjohtajakurssi – aloituspäivä

Viikonloppuna aloitin Pelastuslaitoksen järjestämän Yksikönjohtajakurssin. Kurssi kestää aikataulullisesti kesäkuun alkuun saakka. Kyseessä on valtakunnallinen puolivakinaisille palomiehille suunnattu kurssi, jonka suorittamisen jälkeen on mahdollisuus toimia omalla asemapaikallaan yksikönjohtajana.

Jokaisessa päivystysvuorossa on aina yksikönjohtaja, joka vastaa oman yksikönsä johtamisesta. Tehtävän vastuut ja velvollisuudet ovat aivan toista luokkaa verrattuna miehistöön. Kirjoitan näistä enemmän auki seuraavissa kirjoituksissa, kun niihin kurssilla syvennymme.

Yksikönjohtakurssi koostuu kahdesta jaksosta: kouluttamis- ja johtamisjakso. Yksikönjohtajan tulee pystyä kouluttamaan miehistöään asemapalveluksessa sekä johtamaan heitä operatiivisissa tehtävissä.

Kurssille vaatimukset ovat kovat. Valtakunnallisesti vaatimuksena on vähintään viisi muuta kurssia. Kainuussa vaatimuksena on lisäksi savusukelluskelpoisuus ja esimiehen puolto. Lisäksi on läpäistävä heti alkuun tehtävä tasokoe.

Meillä tasokoetta vartin täytyi opiskella Pelastuslaki, Pelastussukellusohje sekä Kainuun Pelastuslaitoksen johtamissukellusohje. Tulosten perusteella allekirjoittanut läpäisi sen, joten kurssi jatkuu :).

Itse ensimäisenä päivänä käytiin läpi kurssin aikatauluja, esittäydyttiin sekä syvennyttiin hieman käskyn muodostamisen teoriaan sekä kouluttamisen teoriaan. Seuraavalle kerralla tuli jo ensimmäisen itseopiskelutehtävänä valmistella 10 minuutin oppitunti. Omaksi aiheeksi sain toimipisteemme moottorikelkan esittelyn ja kouluttamisen.

Ohessa muutamia hyviä kiteytyksiä ja oppeja aloituspäivältä.

Ammattitaidon muodostuminen

Ammattitaito

Toimintakäskyn runko
Kuka
KA121
Tehtävä
Palavan tilan jäähdytys
Suoritustapa
Katon aukaisu
Toimintakohde
Palava omakotitalo
Tauko-osa
Komento
Toimikaa

What I have learn in two years using Business Model Generation thinking and Canvas

Maybe on the greatest book of 2010s is called: Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers

I have been using this thinking model and tools from the book two years now. Results have been amazing. The most notable changes on my business is been:

1. Faster learning and changing direction of business

2. Cheaper failures

3. Easy management with team

4. Better results from customers

5. Better understanding the hole picture what I’m doing

I will continue working this great method of thinking and tool. This year I will get some results how big my business models are growing.

ps. My favourite tool to manage business model are iPad app: Business Model Toolbox – Business Model Foundry

Parhaat johtamisen podcastit

Johtajan ja esimiehenä kehittyminen on jatkuvaa oppimista. Aikaa ei ole koskaan liikaa ja tuntuu, että lukemiselle ja oppimiselle vain löyty riittävästi aikaa. Hyvä ratkaisu lukemisen sijaan on kuuntelu. Tänä päivänä kuuntelemiseen on tarjolla erittäin laadukkaita äänikirjoja suoraan puhelimeen tai cd-levylle. Toinen hyvin helppo tapa kuunnella tänä päivänä ovat podcastit.

Podcasting on tilauspohjaista äänitiedostojen julkaisua verkossa. Podcastin pitäjä julkaisee RSS- tai Atom-syötettä, jossa on tiedot julkaistuista äänitiedostoista. Kuuntelijalla on puolestaan ohjelma, joka seuraa syötteen päivittymistä ja automaattisesti lataa sen perusteella tiedostot myöhemmin kuunneltavaksi. Käytännössä kuuntelu voi tapahtua tietokoneen lisäksi myös MP3-soittimella tai muulla mobiililaitteella.

Wikipedia

Podcasteja on helppo kuunnella autossa, bussissa, junassa, työpisteella ja vaikka lentokoneessa. Laitteista riippuen voit kuunnella niitä verkossa tai tallentaa paikallisesti laitteeseesi. Esimerkiksi Applella on tarjolla erittäin laadukkaat applikaatiot puhelimeen ja tablettiin. Ohessa muutamia hyviä, joista kannattaa aloittaa. Suomenkielistä sisältöä on vielä valitettavasti heikosti saatavilla.

The HBR Channel

Englanninkielinen Harward Business Review:n ylläpitämä videopodcast. Formaatista huolimatta tätä on helppo myös kuunnella. Sisältö on johtajille yrityksen koosta riippumatta suunnattua lyhyen ytimekästä ja laadukasta. Teemat ja sisällöt pyrkivät olemaan aina syvällisiä ja erilaisia. Ehkä hieman suuryrityskenttään painottuvia. Esiintyjät ovat rautaisia ammattilaisia professoreista asiantuntijoihin. Sopii esimiehille.

Verkkosivusto: https://hbr.org
Feed: http://feeds.harvardbusiness.org/harvardbusiness/videoideacast
iTunes: https://itunes.apple.com/us/podcast/the-hbr-channel/id280272386?mt=2

The HBR Ideacast

Englanninkielinen Harward Business Review:n ylläpitämä podcast. Sisältö yhtä laadukasta kuin ylläoleva, mutta formaattina kevyempi kuunneltava. Aiheet hieman enemmän syventyviä ja erilaisempia kuin yleensä. Sopii kaikille, jotka haluavat haastaa näkemystään ja erilaiset johtajuuden ilmiöt kiinnostavat.

Verkkosivusto: https://hbr.org
Feed: http://feeds.harvardbusiness.org/harvardbusiness/ideacast
iTunes: https://itunes.apple.com/us/podcast/hbr-ideacast/id152022135?mt=2

The Charged Life with Brendon Burchard

Yhden maailman kuuluisimman elämäntapavalmentajan englanninkielinen podcast. Lyhyen ytimekkäitä vinkkejä itsesi kehittämiseen. Sisältö on monipuolista ja helposti ymmärrettävää. Sopii esimiehille itsensä kehittämisen näkökulmasta.

Verkkosivusto: http://brendonburchard.tumblr.com/
Feed: http://podbay.fm/show/821746377
iTunes: https://itunes.apple.com/us/podcast/charged-life-brendon-burchard/id821746377?mt=2

500 Startups Podcast

Startup maailman kuumimpien johtajien haastatteluja englanninkielellä. Jaksot ovat pitkiä, joten soveltuvat hyvin esimerkiksi työpäivän aikana kuunteluun. Sisältö on tarinallista jutustelua ja haastatteluja. Sopii kaikille Startup:ien johtamisesta kiinnostuneille.

Verkkosivusto: http://500.co/podcast
Feed: http://500startups.libsyn.com/
iTunes: https://itunes.apple.com/us/podcast/500-startups-podcast/id631210870?mt=2

Kannattaa etsiä ja tutkia sinulle parhaiten sopivaa sisältöä itse. Minulla on ylläolevien lisäksi kuuntelussa paljon erilaista aiheista ja lisää mielenkiintoisia podcasteja tulee jatkuvasti. Jos listalta mielestäsi puuttuu jokin, vinkkaa se minulle sähköpostissa tai kommenttikenttään alle. Hyviä kuunteluhetkiä!

Tämä kirjoitus on julkaistu johtajuus.com -blogissa.

Yksi syy miksi tietotyön tuottavuus ei parane? Voiko pelillisyys auttaa?

Tietotyön tuottavuus on yksi kuumista puheenaiheista erityisesti julkishallinnossa. Kaikissa muissakin toimintaympäristöissä siitä kuitenkin puhutaan. Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi on kuitenkin jokaisen organisaation pakko parantaa tuottavuutta ja innovoida uutta.

Ihminen luontaista käyttäytymistä on jo kehittää työtapojaan ja tuottavuutta. Pelkka haluttujen muutosten kirjoittaminen paperille ei vain riitä, kehittäminen vaatii uuden oppimista. Organisaatiot ja ihmiset kyllä kouluttavat itseään, mutta suuri este oppimiselle ja sitä kautta tietotyön tuottavuuden kehittämiselle löytyy koulutusten ja valmennusten tuloksista: ihmiset eivät saa niistä juuri mitään tuloksia.

Miksi emme sitten saa koulutuksista tuloksia?

Ensinnäkin homma lähtee siitä, että jokaisella ihmisellä on yksilöllinen tapa oppia. Opimme näkemällä, kuulemalla ja kokemalla kukin omaan tahtiimme. Oppimisen tehokkain muoto onkin henkilökohtainen reflektointi. Useissa koulutuksissa näitä yksilöllisiä tarpeita ei vain ole huomioitu.

Koska tiedon määrä kasvaa koko ajan, ei mikään ulkoaoppiminen enää toimi. Kaiken tiedon voimme tarkistaa salaman nopeasti internetistä. Päämme ei pysty säilömään kaikkea tietoa odottamaan seuraavaa kymmentä vuotta koska käytämme sitä tarpeeseen. Koulutuksen pitäisikin vastata juuri siihen tarpeeseen, mikä sinulla juuri on olemassa. Joku viisas on todennut, että ”tieto ei ole valtaa, vain sovellettu tieto on valtaa”.

Vaikka koulutustilaisuus itsessään vastaisi tarpeitamme, syntyy sen jälkeen seuraava iso este: “Koska emme heti vie käytäntöön oppimaamme, niin unohdamme oppimamme asiat ennätysajassa“. Koska asiat taas mene heti käytäntöön, ei myöskään käytöksessämme tapahdu muutoksia.

Jokaisessa fiksumassa koulutuksessa toki korostetaan oppien käytäntöön viemisen tärkeyttä. Eli tehdä jotain asioilla, mitä opimme. Ihmisen itsepetos on kuitenkin niin vahva voima, että edellä mainitun ohjeen tärkeys suodattuu helposti pois. Menemme kotiin ja luulemme, että inspiraatio kantaa ja muutos tapahtuu odottamalla. Jolloin mitään ei luonnollisestikaan tapahdu.

Pelillisyys voi parhaimmillaan vahvistaa tietotyön tuottavuutta tekemällä kouluttumisesta tuloksellisempaa. kaikki ylläolevia esteitä on helppo tehdä oppijalle innostavammaksi pelillistämällä niitä. Henkilökohtaista reflektiota voisi esimerkiksi vahvistaa palkitsemalla koulutusten jälkeen tehtävä lyhyt pohdinta mitä oppija oppi, joka taas palkitaan. Käytäntöön viemistä varten kouluttaja lähettää vaikka lyhyen tehtävän:

“Kerro minulle vastaamalla tähän sähköpostiin kolmesta koulutuksen jälkeen käytäntöön viedystä opista. Jokaisesta saat palkinnoksi lahjakortin. Jos saat tehtyä tämän kahden päivän sisällä, odottaa sinua yllätyspalkinto”.

Tämä viesti osoittaa koulutettavalle kouluttajan olevan kiinnostunut myös heidän tuloksistaan. Kouluttaja taas saa referenssit sekä varmistettua tulokset.

Lisää esimerkkejä löytyy edellisestä kirjoituksesta. Hyvä työkalu reflektoitiin löytyy täältä.

How to identifying the users behaviours, part 2/2 (ENG)

This is second and last post of one of the most important think when you do gamification: identifying the user behaviours. Previous post I wrote two most of commons thinks why people spend their money? These two thinks are:

that people try fill out their unfilled desire

or

they have instant pain which needs to be cure

In addition to these two thinks there are few others which are the most deepest essence of being humans. In this video, Daniel Pink explain really well what really motivates us. It’s not money, car or good benefits of work. The true motivation comes from three thinks:

Autonomy
Mastery
Purpose

Autonomy means that, we have autonomy decide what we do and how we think. If somebody else give us task, it don’t really motivates us. We can work on situation where someone, like leader, have control our actions but real motivation means autonomy environment where we live. Example leaders should give people free to decide how they manage theirs job.

Doing thinks where we can feel that we are master of this think motivates us. Finding our personal mastery is not a easy trick but it’s worth of looking. Every people are good in something. Good leaders for example help workers find and train their personal mastery.

Maybe the hardest thinks to find on these three thinks is purpose. We have to find our real purpose of living and then think our daily activities to steps on this. My personal example is that I work on volunteer fire department. Job is really exciting and I learn every time new thinks but the real purpose behind the motivation is the helping people. And the best price of this job is the thanks what people gives from their heart.

We should spend some time to think what is our real purpose. Of course it can be change like if we have kids. Then doing thinks which fill out our purpose and where we can be master. All this with autonomy to manage our selves and our motivation drives us trough the grey stone.

Gamification people should understands this motivation theory when we start thinking our users behaviours that will drive our business objectives. Example bank should not just sell saving account product to parents because parents purpose is make their kids good future. The sell speech should something like:

I offer you good solution to make you child future better. It’s easy to use every time you want and are best of you. Our academy will help you to take mastery of your family economy. Decide you to choose this or not, it is good decision.