What I have learn in two years using Business Model Generation thinking and Canvas

Maybe on the greatest book of 2010s is called: Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers

I have been using this thinking model and tools from the book two years now. Results have been amazing. The most notable changes on my business is been:

1. Faster learning and changing direction of business

2. Cheaper failures

3. Easy management with team

4. Better results from customers

5. Better understanding the hole picture what I’m doing

I will continue working this great method of thinking and tool. This year I will get some results how big my business models are growing.

ps. My favourite tool to manage business model are iPad app: Business Model Toolbox – Business Model Foundry

Advertisement

Yksi syy miksi tietotyön tuottavuus ei parane? Voiko pelillisyys auttaa?

Tietotyön tuottavuus on yksi kuumista puheenaiheista erityisesti julkishallinnossa. Kaikissa muissakin toimintaympäristöissä siitä kuitenkin puhutaan. Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi on kuitenkin jokaisen organisaation pakko parantaa tuottavuutta ja innovoida uutta.

Ihminen luontaista käyttäytymistä on jo kehittää työtapojaan ja tuottavuutta. Pelkka haluttujen muutosten kirjoittaminen paperille ei vain riitä, kehittäminen vaatii uuden oppimista. Organisaatiot ja ihmiset kyllä kouluttavat itseään, mutta suuri este oppimiselle ja sitä kautta tietotyön tuottavuuden kehittämiselle löytyy koulutusten ja valmennusten tuloksista: ihmiset eivät saa niistä juuri mitään tuloksia.

Miksi emme sitten saa koulutuksista tuloksia?

Ensinnäkin homma lähtee siitä, että jokaisella ihmisellä on yksilöllinen tapa oppia. Opimme näkemällä, kuulemalla ja kokemalla kukin omaan tahtiimme. Oppimisen tehokkain muoto onkin henkilökohtainen reflektointi. Useissa koulutuksissa näitä yksilöllisiä tarpeita ei vain ole huomioitu.

Koska tiedon määrä kasvaa koko ajan, ei mikään ulkoaoppiminen enää toimi. Kaiken tiedon voimme tarkistaa salaman nopeasti internetistä. Päämme ei pysty säilömään kaikkea tietoa odottamaan seuraavaa kymmentä vuotta koska käytämme sitä tarpeeseen. Koulutuksen pitäisikin vastata juuri siihen tarpeeseen, mikä sinulla juuri on olemassa. Joku viisas on todennut, että ”tieto ei ole valtaa, vain sovellettu tieto on valtaa”.

Vaikka koulutustilaisuus itsessään vastaisi tarpeitamme, syntyy sen jälkeen seuraava iso este: “Koska emme heti vie käytäntöön oppimaamme, niin unohdamme oppimamme asiat ennätysajassa“. Koska asiat taas mene heti käytäntöön, ei myöskään käytöksessämme tapahdu muutoksia.

Jokaisessa fiksumassa koulutuksessa toki korostetaan oppien käytäntöön viemisen tärkeyttä. Eli tehdä jotain asioilla, mitä opimme. Ihmisen itsepetos on kuitenkin niin vahva voima, että edellä mainitun ohjeen tärkeys suodattuu helposti pois. Menemme kotiin ja luulemme, että inspiraatio kantaa ja muutos tapahtuu odottamalla. Jolloin mitään ei luonnollisestikaan tapahdu.

Pelillisyys voi parhaimmillaan vahvistaa tietotyön tuottavuutta tekemällä kouluttumisesta tuloksellisempaa. kaikki ylläolevia esteitä on helppo tehdä oppijalle innostavammaksi pelillistämällä niitä. Henkilökohtaista reflektiota voisi esimerkiksi vahvistaa palkitsemalla koulutusten jälkeen tehtävä lyhyt pohdinta mitä oppija oppi, joka taas palkitaan. Käytäntöön viemistä varten kouluttaja lähettää vaikka lyhyen tehtävän:

“Kerro minulle vastaamalla tähän sähköpostiin kolmesta koulutuksen jälkeen käytäntöön viedystä opista. Jokaisesta saat palkinnoksi lahjakortin. Jos saat tehtyä tämän kahden päivän sisällä, odottaa sinua yllätyspalkinto”.

Tämä viesti osoittaa koulutettavalle kouluttajan olevan kiinnostunut myös heidän tuloksistaan. Kouluttaja taas saa referenssit sekä varmistettua tulokset.

Lisää esimerkkejä löytyy edellisestä kirjoituksesta. Hyvä työkalu reflektoitiin löytyy täältä.

Mitä vaaditaan Lean-ajattelun johtajalta?

Lean-ajattelu yleistyy kovaa vauhtia erilaisissa yrityksissä. Toimintafilosofia on ollut käytössä aiemmin ja sana “Lean” tuli ensimmäisen kerran tutuksi 1980-luvulla. Lean-toimintamalli on muodostettu pääosin Toyotan tuotantoperiaatteiden pohjalta. Lean-toimintamalli on erittäin laaja ja ei aina helposti selittävissä. Wikipedia määrittelee sen seuraavasti:

“Lean pyrkii siihen, että oikea määrä oikeanlaatuisia oikeita asioita saadaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ja oikean laatuisena. Samaan aikaan vähennetään kaikkea turhaa ja ollaan joustavia sekä avoimia muutoksille.”

Lean-ajattelussa puhutaan usein “virroista”, jolloin tekeminen ikäänkuin virtaa koko ajan prosessissa eteenpäin. Lean-toiminnassa organisaatioille on oltava selvää seuraavat asiat:

Selvä tekemisen merkitys – Mitä arvoa tuotamme asiakkaillemme menestyäksemme järjestelmällisesti?
Prosessiosaaminen – Arvovirtojen tulee virrata läpi suunnittelun, tekemisen ja loppukäyttämisen.
Ihmiset – Jokainen työntekijä on tärkeä osa arvovirran tekemistä, mukaanlukien tukivirrat. Jokainen työntekijä ylläpitää ja parantaa virtauksia jatkuvasti.

Esimerkiksi peliyrityksen arvoa asiakkaille ei ole mahdollisimman suuri liiketulos vaan se, että peliyritys on olemassa viihdyttääkseen asiakkaitaan. Pelien (tuotteiden) tehtävä on tehdä pelaajien elämästä hauskaa ja iloista. Pelejä esitellään ideatasolla jo loppukäyttäjille. Kehityksen aikana julkaistaan erilaisia kehitysversioita, jotta tuote palvelisi lopullista tarkoitustaan. Jokainen työntekijä testaa erilaisia kehitysversioita ja on tietoinen missä kohtaa kehitys on menossa.

Mihin useimmat organisaatiot kompastuvat?

Useimmilla organisaatioilla tekemisen merkitystä ei ole selkeästi määritelty asiakkaan ongelmien ratkaisun kannalta vaan omien ongelmien kannalta. Organisaatiolle ei ole selvää mitä arvoa yrityksen tuotteet ja palvelut antavat yrityksen asiakkaille.

Prosessit eivät ole selvästi määritelty ja virtausta ei synny. Tai jos virtausta syntyy, se pysähtyy aina jossain välissä tuotantoa. Ihmiset eivät ole myöskään sitoutuneet optimoimaan koko arvovirtaa vaan ainoastaan korkeintaan sitä kohtaa missä työskentelevät.

Lean-johtaminen ja mitä se vaatii johtajalta?

Lean-johtaminen luo siis organisaatiolle merkityksiä. Merkityksiä syntyy, kun ratkaisemme aitoja ongelmia. Lean-johtamisessa tunnistetaan tuotteiden arvovirtoja erilaisille asiakkaille. Hyvä johtaja tunnistaa asiakkaiden kokemia arvoja. Lisäksi hän tekee arvovirrasta näkyvämpää koko organisaatiolle. Esimerkiksi tapahtumassa selviää, että osallistujille puhelimen latauspiste on erittäin tärkeä. Hyvä johtaja tiedottaa tästä eteenpäin koko organisaatiota.

Lean-toimintamallissa jokaisesta prosessista on joku vastuussa. Jokainen prosessista vastaavaa henkilö tekee nykyisen prosessin kunnon selväksi jokaiselle. Kehittää prosessia eteenpäin ja ottaa vastuun toteuttamisesta. Tekee kehitetyn prosessin nykytilan selväksi jokaiselle. Kehittää sitä edelleen jne. Hyvän johtajan tehtävä on auttaa ihmisiä kantamaan vastuuta ja kehittämään prosessejaan.

Lean-johtajana kehittyminen vaati työtä ja soveltaminen arkisessa johtamistyössä ei aina ole helppoa. Toyota on määritellyt johtajiensa tueksi kolme yksinkertaista sääntöä, joilla he vahvistavat Lean-ajattelua organisaatiossaan.

Mene katsomaan ja olemaan läsnä
• Johtajien tulee vietää aikaa tehtaan lattialla

Kysy miksi
• Kysy “Miksi?” kysymyksiä päivittäin

Osoita kunnioitusta
• Kunnioita ihmisiäsi

Mitä voisivat olla sinun toimesi, joilla Lean-ajattelua voitaisiin lisätä organisaatiossasi? Saako teillä kysyä riittävästi “Miksi? kysymyksiä? Asetatteko oikeita mittareita oppimisen ja tekemisen tueksi?
Kirjoitus on julkaistu Johtajuus.com -sivustolla

Nordic Business Forum 2014, Notes from Sir Ken Robinson

Sir Ken Robinson is well-known professor who speak lot’s of school systems. All his Ted speech is founded here: http://www.ted.com/speakers/sir_ken_robinson

The presentation in Nordic Business Forum is fun and encouraging. I have been honour to studied school in Finland, which is pioneer of education. This is one reason why I doesn’t get so much taught from this presentation, but I try to give something new thinking and opinions.

What is the biggest change of human history?

There is more people living earth than ever. Now we have about seven billions.

They are calculated that if we use earth resources like average USA consumption, the resources of earth can maintain 1,5 billion people. That means that we consumer lot more.

Second big think to understand is how we have access to knowledge. Todays all information is on our pocket and trough our cellphone we can reach knowledge all over the world. We don’t have to go libraries anymore to find out thinks.

History has showed that nothing stays still very long. Our brain is not sufficient to imagine what kind of useful and not useful thinks people invent in the future. It’s part of human nature that it’s invent new and it can’t be stopped.

What kind of place future school should be?

Because of easy access to information, future schools can be place we people try to learn memory thinks. Future schools should be environment which encourages people to use their creativity and skills to learning by doing. The method of studying is mostly the need based learning.

Every generation have to invent democracy

This sentence means that generations have to invent their own thinks. It’s part of their independency process. It’s also mean that trough the time of history, every democracy has been dislodged from the people. Then people have find out new ways to build up democracy again. Social Media is great example how people fight back if the coverment try to control them. People have organise virtual protest agains bad decisions. When government try to control internet, hackers have build their own internet -network.

Inventing democracy means that generations find out their own ways to keep up democracy in the world

Creative and different thinking

1. We are living time of revolutions

2. To beat revolution, we have to think differently

3. We have to dare to do thinks differently

“Technology unleash new creativity”

Creativity is butting you imagination on work. You create your own life, because every people is unique and life is organic, like self-learning process, not linear.

What toxicated you?

See potential of people. Courache them to find it and believe it. Find out your own potential. You must remember to train to bring up your talent.

We live world of ideas, values and feelings

Create environment were people can flourish. Creative culture is were everyone can have ideas

Imagine -> Creativity -> Innovation

Nordic Business Forum 2014, Notes from Jim Collins

Jim has several books and maybe best knowing is “good to great”. The main thinks of his presentation is the books and most of speech are seven characteristic below:

Seven characteristics of companies that went from “good to great”

* Level 5 Leadership: Leaders who are humble, but driven to do what’s best for the company.
* First Who, Then What: Get the right people on the bus, then figure out where to go. Finding the right people and trying them out in different positions.
* Confront the Brutal Facts: The Stockdale paradox—Confront the brutal truth of the situation, yet at the same time, never give up hope.
* Hedgehog Concept: Three overlapping circles: What lights your fire (“passion”)? What could you be best in the world at (“best at”)? What makes you money (“driving resource”)?
* Culture of Discipline: Rinsing the cottage cheese.
* Technology Accelerators: Using technology to accelerate growth, within the three circles of the hedgehog concept.
* The Flywheel: The additive effect of many small initiatives; they act on each other like compound interest.

Source: Wikipedia

My notes in addition of Collins basic methods. They present my own thinking.

“Good is the enemy of the great”
– When think you are good enough, you stop learning and developing. Great companies are never ready. They like developing.

“Is dangerous study success”
– Why is that? I think that Jim means the feeling you get when you study best companies. You find out facts you don’t like or you don’t find anything easy explain.
– That is the key why every company have build their own culture of success.

“What is the great enterprise?”
– It fill is purpose
– People miss you
– I think that this means, that people want belong your company and be proud of it. They want service something bigger than just financial results end of year. They want change the world. Even they don’t say it.

“Great organisations don’t need leaders”
– That means that clever individualist will organise theirs jobs. Somebody is always leading something but team choose best people every needs

“Great leaders have charisma”
– People follow great leaders even if they to not have to
– This is think you should practise example leading volunteers who needs inspiring and motivating without money

How_to_get_people_follow_you_BLANK

 

“Going to fourth level leader to fifth level leader means, that you have to start lead networking”
– You of course can have small team and processes but it means, that you are not the leader who controls everything
– Power of networking are huge. They expand faster than anything but they still need leaders

“Right people to right bus”
– Who is in your team. What if you can’t change the team?
– Best way to build up your favourite team is educate and coach them. You can’t always change the people. Leaders job is help people to grow and learn

“My mission is to get full bus of great people.
My job is the help my people to be great.”

– Jari Junkkari 2014

“Why some leaders fail and some not even the same environment?”

Fanatic discipline
Empirical creativity
Productive paranoia

– Fanatic discipline keeps you on track; empirical creativity keeps you vibrant; and productive paranoia keeps you alive
– You should never lose your discipline. Most companies and people will be successful because they create their own success by step by step
– They learn trough the trip, but they have discipline to do thinks

How_to_achieve_success_BLANK

 

“Innovation doesn’t win”
– It’s how they innovate and how they scale it
– First you should validate and validate then shoot the big gun

“Productive paranoia”
– What can take us out of the game?

“Business oxygen is cash”

“I want to be dumbest person in the room”
– This way you can learn every people. Great leaders remember that other people are best people for their jobs.

“What is your big hairy audacious goal?”
– What really motivates us. Don’t fear change to wordl

“Life is people”

“Return of luck”
– What you do when you get luck? Good or bad?

“Live is a long game. Not just single hand game”

“What you should stop to do?”
– Do you own don’t do list. It’s important decide what you stop because you can’t go forward

“How you can be useful?”
– You should help people

“Winning together is funnier”

 

Questions to ask

* How you define success? What are your metrics?
* Why some leaders fails on same environments?
* Do you and your company to be good or great?

Kuka menestyy ja miksi?

Facebook -käyttäjä keskustelussa digitalisaatiosta johtuvista johtajien epäonnistumisista.

“Tämän saman laulun olen kuullut 15 – 20 vuoden välein; siis jo monta kertaa. Se laulu kuuluu aina laskukausien aikana, kun 50-vuotiaat työttömäksi joutuneet surkuttelevat kohtaloaan. He eivät ole ainoastaan johtajia vaan kaiken tasoisia miehiä ja naisia. Täydennys- tai muukaan koulutus ei tee kenestäkään huippuammattilaista millekään alalle, ei edes johtajaksi.

Se huippusuorituskyky pitää olla sisäsyntyinen ja koulutuksella se voidaan vain hioa huipuksi. Jos tämä sisäsyntyisyys, intohimo ja innovatiivisuus puuttuu, niin huipulle ei pääse. Koeaika päättyy 35 – 55-vuotiaana ja silloin luullaan, että ikä on syy. – Ei, syy on sisäinen tahdon ja taidon puute.

DI- tai KTM-koulutuksessa saa vain pintaraapaisun perustiedoista, joilla on mahdollista jatkaa lisäoppimista. 20- 30 vuoden jälkeen moni on jo lähes täysopinut ja pärjää työssään. Useimmat eivät vaivaudu opiskelemaan työtään syvällisemmin. Ne, jotka vaivautuvat, ovat jossakin vaiheessa huippuja, jos muut henkilökohtaiset sisäiset edellytykset ovat olemassa.

Jos syvä- tai erikoisosaamista ei ole tullut matkalla lisää, niin se ei johdu iästä, vaan persoonallisuudesta. Ei johtajaksi opita yleis- tai erikoiskursseilla, ellei ole henkilökohtaisia ominaisuuksia. Digitaalisuus on yksi työkalu, kuten työntömitta tai räikkäavain. Ei niillä yksin ratkaista asioita.

Olen viime viikkoina ollut vanhanaikaisessa yrityksessä. Työntekijät eivät käytä työssään minkäänlaisia digitaalisia apuvälineitä. He toimivat tiiminä ikään kuin jalkapallokentällä kaikki pelaajat tietävät ilman tietokonetta mitä siellä pitää tehdä vaikka kentällä on 50 oman joukkueen pelaajaa. Ei kentällä ole digitekniikkaa.

Tämä yritys on toimialallaan yksi maailman parhaista. Jos yritysjohtaja on totaalisen ulkona asioista, niin se ei johdu iästä, vaan muista henkilökohtaisista puutteista. Sama koskee kaikkien alojen ja tasojen ihmisiä. 30-vuotias voi olla ammatillisesti taantuneempi kuin 65-vuotias. Hannu Mänty on taas keksinyt pyörän uudestaan. Minulla on vuodelta 1946 oleva johtamistaidon kirja, samat asiat on siellä jo kerottu. On 1970-luvultakin vastaavaa kirjallisuutta.”

Best information sites around the web for StartUp founders

We all know that reading good content helps out our learning. It’s very easy to read and learn because most of the good content is short and pre-digested from blogger and journalists. You can also watch and listen most of the information. Hardest part is finding out what are the best sources of information. Here are a few which I read and noticed that they deliver great content for StartUp founders. 

http://www.startupcollective.com/
– This is the best one for reading about an all around Startup. This service was earlier called YEC (Young Entrepreneurship Community). They deliver very good information and have a good perspective. See example of newsletter here.

http://www.entrepreneur.com/
– Lot’s of good information. Perspective is not so young as StartUp Collective’s, but very wide nevertheless and extensively about entrepreneurship.

http://blog.bufferapp.com/
– Buffer is a very good tool to use and they also create great content. The point of view of their writing is technology and working culture. If you don’t like anything to read, just benchmark how they create one of the fastest growing tech StartUp.

http://www.socialmediaexaminer.com/
http://www.jeffbullas.com/
http://www.copyblogger.com/
– All these three pages create content from content marketing and social media. They all are the leading experts in their fields.