My latest blog from another blog

I wrote about efficient leadership wich works. In finnish only.
Source: http://johtajuus.com/tehokas-ja-toimiva-johtaminen-kaytannossa/

 

Tehokas ja toimiva johtaminen käytännössä

Tehokas-sanaan liittyy usein mielikuva säästämisestä. Tehokas voi kuitenkin olla paljon muutakin. Tehokas tekeminen voi olla myös hauskaa. Otsikon sana ”tehokas” herättää ymmärrettävästi negatiivista kaikua. Joskus se nähdään tiukkana ja tuloskeskeisenä johtamisena.

Yritysmaailmassa on päästävä tuloksiin. Tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen voi pyrkiä innovaatioiden ja innostuksen kautta.
Fredmund Malikin oppien mukaan kuusi tehokkaan johtamisen periaatetta ovat:
1. Tulossuuntautuneisuus
2. Osa kokonaisuutta
3. Olennaiseen keskittyminen
4. Vahvuuksien hyödyntäminen
5. Luottamus
6. Positiivinen ajattelu

1. Tulossuuntautuneisuus

Tämä periaate tarkoittaa toiminnan suuntaamista tuloksiin eikä suorituksiin. Mittaristot rakennetaan tuloksia mittaaviksi. Tämä ei tarkoita pelkkää rahallista tulosta vaan myös tekemisen tuloksia. Eli palaveria ei pidetä vain palaverin pitämisen vuoksi vaan haluamiamme tulosten saavuttamisen vuoksi. Tulossuuntautuneisuus pitää määräytyä jokaisen tekijän henkilökohtaisten tavoitteiden kautta.

2. Osa kokonaisuutta

Johtajan ja johtajuuden oleminen osana kokonaisuutta on hyvin tärkeää. Tiimeissä ymmärretään tarve johtamiselle ja se on läsnä arjessa. Johtajat keskittyvät johtamiseen ja johdettavat ymmärtävät tarpeensa olla johdettavana. Esimies ymmärtää vastuunsa kokonaisuuden koossa pitämisessä. Jokaisella yksilöllä on tärkeä rooli kokonaisuuden kannalta ja ihmisistä tuntuu, että ovat tärkeässä osassa suurempaa kokonaisuutta.

3. Olennaiseen keskittyminen

Vähään keskittyminen syntyy toiminnan ja kokeilemisen kautta. Olennaisinta on löytää ne pienet ratkaisevat asiat ja tulla niissä erinomaiseksi. Pyritään löytämään se ”oma juttu”, jolla erilaistua.

4. Vahvuuksien hyödyntäminen

Vahvuuksien hyödyntäminen säästää aikaa ja tuottaa luonnollisia onnistumisia. Se vaatii myös huomattavasti vähemmän energiaa kuin jatkuva kehittyminen.

5. Luottamus

Luottamus periaatteena on tiimitoiminnan ja johtamisen kaiken perusta. Sen kehittämiseen tulee käyttää aikaa ja asioita tulee nostaa rohkeasti pöydälle. Pitää muistaa, että yrityksen haastetason kasvaessa, myös luottamus toista ihmistä kohtaan joutuu koetukselle.

6. Positiivinen ajattelu

Kaiken taustalle tarvitaan positiivista ajattelua ja uskoa omiin kykyihin. Tämä kannattaa muistaa, kun seuraavat haasteet odottavat nurkan takana.
Luomalla johtamiskulttuuri, jossa ajatellaan positiivisesti ja hyödynnetään ihmisten vahvuuksia saadaan aikaan innostava tekemisen meininki.
Jokaisen rooli on oltava tärkeä osa kokonaisuutta. Luottamuksen kautta uskalletaan epäonnistua ja olennaiseen keskittymällä tullaan asiantuntijoiksi sekä erilaisiksi.

Näitä periaatteita tuomalla osaksi oman tiimisi ja yrityksesi arkea, syntyy luontaisesti tehokasta toimintaa. Jo keskittymällä olennaiseen, olemalla tulossuuntaunut ja hyödyntämällä vahvuuksia säästetään aikaa. Ihmisten kokemus siitä, että he ovat osa tärkeä kokonaisuutta, nostaa heidän motivaatiotaan ja positiivinen ajattelu sekä luottamus kaiken taustalle vie tekemisen tieltä paljon isoja esteitä pois kuten: epäonnistumisen pelko, täydellisen ratkaisun miettiminen ja fokuksen häviäminen.

Voisitko sinä aloittaa vaikka vain hyödyntämällä ihmisten vahvuuksia? Entä jos alkaisitte nauttia epäonnistumisistakin? Löytäisitte tavan kuinka asioita ei pidä tehdä?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s